header
Onze specialisten staan aan de basis van de bouw.

Heeft u bouwplannen? Dan zijn er vanzelfsprekend regels en kosten in het spel. Hoe beter u daarvan op de hoogte bent, hoe soepeler uw weg is naar een geslaagd eindresultaat. Huls Adviseurs vertelt u in elke fase van het proces waar u staat. Wij hanteren voor u de regels en voeren het rekenwerk uit.

Foto balans

Welke mogelijkheden biedt het budget? Wat gaat dit ontwerp kosten? Van welke kant u ook redeneert, het is altijd een spannend vraagstuk. Onze mensen gaan dagelijks de uitdaging aan om een ontwerp binnen de financiële kaders realiseerbaar te maken. In elke fase kunt u ze inschakelen. Van een raming tot een begroting en een bestek. Wij kennen de bouwsystemen en kostenkengetallen. 

MEER INFORMATIE
Foto op zijn plek

Huls Adviseurs schrijft voor u bestekken volgens de STABU-richtlijnen. Dit is de gestandaardiseerde systematiek voor de woning- en utiliteitsbouw. Hierin zijn alle aspecten opgenomen, zoals die rondom ontwerp en gebruik, juridische zaken en administratieve bepalingen.

MEER INFORMATIE
Foto milieu

Er is in toenemende mate aandacht voor het behoud van de aarde. Dat brengt milieumaatregelen met zich mee. De aanvraag van een omgevingsvergunning samen met de opgave van de vrijkomende broeikasgassen en de toepassing van schaarse grondstoffen. Huls Adviseurs heeft uitvoerige kennis op dit gebied.

MEER INFORMATIE
Foto brandgevaar

De overheid stelt strenge eisen aan de brandveiligheid van een gebouw. Een brand heeft grote gevolgen voor de slachtoffers, hun familie, vrienden en collega’s. Ook de economische schade kan enorm zijn. Dat willen we niet.

MEER INFORMATIE
Foto bouwregeling

Het toepassen van de bouwregelgeving is werk voor specialisten. Naast het Bouwbesluit zijn er per project aanvullende normen van toepassing. Huls Adviseurs kent de onderlinge samenhang daarvan. Dat resulteert in een maatwerkadvies.

MEER INFORMATIE